Søk i denne bloggen

fredag 2. mars 2018

#UFORSVARLIG – Støtt barnehageopprøret!

(#UFORSVARLIG er en pågående kampanje startet av facebookgruppa Barnehageopprør 2018. Følg gruppa for nyttig informasjon og oppdateringer om hva som rører seg i barnehagesektoren)

Fra høsten 2018 innføres en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene. Det er en etterlengtet norm, som barnehagefolket har kjempet for lenge. Allikevel er det få hurrarop å spore fra barnehagesektoren. Årsaken til det er at normen som innføres i liten grad vil påvirke den eksisterende bemanningen de fleste barnehagene har per i dag (barnehage.no).

Da hjelper det lite med en lovfestet bemanningsnorm, selv om det også er viktig, når det i realiteten ikke vil utgjøre en forskjell for særlig mange av barna eller de voksne som arbeider i barnehagen. Ønsket om en bemanningsnorm var et ønske om nok øyne til å se, nok armer til å hjelpe og nok fang til å trøste - hvert enkelt barn.

For mange barnehagelærere og –ansatte oppleves arbeidsdagene som uforsvarlige. Mange forteller at de gruer seg til å gå på jobb, de føler på en utilstrekkelighet og er redde for at det skal oppstå situasjoner de ikke vil kunne håndtere i mangel på nok folk. Det nevnes blant annet at man på tidlig- og senvakter kan bli værende alene med alt for mange barn, da bemanningskravene man følger ikke sier noe om at kravene gjelder for hele arbeidsdagen. Hva om et av barna skader seg, eller blir syk? Hva om det skjer noe med den voksne?

Lærerne i barnehagen, og de andre ansatte, skriker etter det samme som vi gjør i skolen – de KREVER mer tid til å ta vare på hvert barn, og muligheten til å gi alle barna den oppfølgingen og støtten de har krav på. Når barnehagelærerne sier at de opplever arbeidshverdagen sin som uforsvarlig, er jeg ikke i tvil om at jeg bør stille meg bak ryggen på dem, og gi dem min fulle støtte. Jeg vet at de, i likhet med lærerne i skolen, har sin lojalitet hos barna.

Sammen er vi sterke. Derfor skal vi støtte barnehageopprøret. Derfor skal vi hjelpe barnehagelærerne og de andre barnehageansatte med å skrike så høyt at politikerne må høre på, og innføre en norm som gir en bedre barnehagehverdag for både små og store. Så høyt skal vi rope, at også KS skjønner at de må gi barnehagelærerne en bedre arbeidstidsavtale, slik at de sikres god tid til planlegging, for- og etterarbeid, og at de faktisk får denne tiden til eget arbeid, samtidig som barna sikres et trygt og godt barnehagemiljø.

Er du forelder til barn i barnehagealder håper jeg du også stiller deg sammen med barnehagelærerne, og kjemper kampen sammen med dem. Jeg håper du ikke faller for fristelsen til å tenke «jammen, mitt barn ser jo ut til å ha det bra», og dermed lar være å engasjere deg. Alle barna fortjener å ha det bra i barnehagen. Alle barna fortjener å bli sett. Og de voksne, som helt frivillig gjør sitt ytterste hver eneste arbeidsdag for at nettopp ditt barn skal ha det trygt og godt, fortjener at du lytter, bekrefter og støtter dem når de roper ut om uforsvarligheten i barnehagene.

Er du lærer eller skoleansatt håper jeg du for lengst har kjent solidaritetsfølelsen vokse frem, og at du viser din støtte til barnehagelærerne, som på mange måter kjemper samme kamp som vi gjør i skolesektoren.

Er du selv barnehagelærer, eller ansatt i barnehagen, håper jeg du tar til deg støtten, og henter frem motet til å belyse din egen barnehagehverdag. Det er viktig, også om du er uenig i det budskapet andre fremmer. Nyanser er viktig, uansett hva debatten handler om.

Over 150 barnehagelærere har til nå delt betraktninger om sin arbeidshverdag under #UFORSVARLIG, en kampanje startet av facebookgruppa Barnehageopprør 2018. Historiene som deles kan deles anonymt (link ligger i facebookgruppa). Jeg håper flere av mine barnehagelærervenner velger å bidra her.

Jeg vet at mange lærere i både barnehage og skole vegrer seg for å uttale seg om hverdagene vi står i. Kanskje er vi redde for å bli irettesatt av arbeidsgiver, kanskje er vi redd for å ikke bli støttet av kolleger, kanskje er vi redde for hvordan foreldrene vil reagere om vi sier ifra. Men om ingen våger å si ifra, hvordan skal vi oppnå endringene vi ønsker og trenger? Barna trenger tydelige stemmer, som sier ifra på deres vegne. Vi må vise at vi mener det når vi sier at lojaliteten vår er hos barna.

Å ytre seg om rammene politikerne og KS rår over er ikke det samme som å kritisere egen arbeidsgiver. Om vi ikke belyser utfordringene vi står ovenfor fratar vi foreldrene muligheten til å støtte oss i kampen om en bedre skole- og barnehagehverdag for barna deres. Om vi ikke våger å heve stemmene våre vil vi bidra til fortsatt uforsvarlighet i barnehagene og skolene.

Brett opp ermene, og rop så høyt du klarer; vi krever forsvarlige forhold i barnehagene og i skolen!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar